JUCHTSKÝ TÁBOR

JUCHTSKÝ TÁBOR (rus. Juchtinskij lager).

Od konce dvacátých let používáno jako označení táborů na Dálném východě s centrem v železniční stanici Juchta na jihu Amurské oblasti ve Svobodnyjském okrese nedaleko hranice s Čínou. Nejprve šlo o pracovní kolonii (rus. trudovaja kolonija nebo zkr. trudkolonija) Hlavní správy nápravněpracovních táborů Jednotné hlavní politické správy SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR nebo zkr. GULAG OGPU SSSR) 1 určenou v období násilné kolektivizace sovětského zemědělství pro nuceně přesídlené rolníky z Běloruska, Ukrajiny a centrálního Ruska 2. Kolonie byla podle pamětníků rozmístěna do tří osad (rus. posjolok trudkoloniji) s provizorními lágrovými baráky; například v 1. osadě jich bylo několik desítek baráků a ve 2. osadě devět. Baráky byly rozděleny na pět nebo šest světnic a v každé světnici bylo ubytováno deset až patnáct rodin; celkem bylo v jednom baráku obvykle přes 500 lidí. Od poloviny třicátých let byl tábor využíván zřejmě centrálami sídlícími v městě Svobodnyj; například BAMLAGEM, BURLAGEM, AMURLAGEM, NIŽAMURLAGEM a SVOBODLAGEM (všechny viz) 3. Později nedaleko vznikla obec Juchta; dnes proslulá léčebnou pro nemocné tuberkulózou.


  1. Jednotná hlavní politická správa SSSR (rus. Objediněnnoje glavnoje političeskoje upravlenije SSSR) byla do roku 1934 předchůdkyní všesvazového Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR). 

  2. Viz Narymlag pozn. 1. 

  3. Například vězni Nižamurlagu (viz) připravovali těžbu žáruvzdorných jílů na nedalekém Juchta-Buzulinském ložisku.