JUČJUGEJ

JUČJUGEJ (nespr. Učjugej nebo Učugej).

Další používaný název: 375. km (rus. 375-j km).

Takto je nazýván detašovaný tábor (volně čes. z rus. komandirovka) ALDANSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA DALSTROJE (viz) ve stejnojmenné osadě za severním polárním kruhem na Dálném východě na východě Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Sacha) na jihozápadě Ojmjakonského okresu (jak. ulus) 630 km od okresního centra Usť-Něra v Jučjugejském stanovišti (rus. Jučjugejskij nasleg). Nedaleko asi třicet kilometrů jižněji v dnešním 2. Borogonském stanovišti (rus. 2-oj Borogonskij nasleg) byl detašovaný tábor KUJDUSUN (viz) a vězni z obou táborů budovali místní úsek Kolymské silnice mezi KADYKČANEM (viz) a HANDYGOU (viz) 1.


  1. Zřejmě šlo o úsek označovaný jako 375. km a proto někteří vězni takto nazývali oba tábory. 

    O Kolymské silnici viz Adygalach pozn. 2.