JUBILEJNYJ

JUBILEJNYJ.

Tábor na pravém přítoku Kolymy říčce Utinaja v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na východě Magadanské oblasti v dnešním Jagodnojském okresu 1. Byl součástí samostatného táborového střediska Jagodnoje (rus. Otdělnyj lagernyj punkt Jagodnoje nebo zkr. OLP Jagodnoje) SEVVOSTLAGU a později táborovým střediskem BĚRLAGU (oba viz). Vězni těžili zlato na místním nalezišti.

O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.

Část nalezišť stále těží zlato; některá po přechodném útlumu opět obnovují těžbu. Naleziště Jubilejnyj však mezi nimi není.


  1. Naleziště v povodí říčky Utinaja byla spravována částečně Jižní báňskou správou Dalstroje (rus. Južnoje gornorudnoje upravlenije Dalstroja nebo zkr. JuGRU) a částečně Severní báňskou správou Dalstroje (rus. Severnoje gornorudnoje upravlenije Dalstroja nebo zkr. SGRU) a postupně vytvořila dnešní Utinský zlatonosný uzel (rus. Utinskij zolotorudnyj uzel). Další tábory podle pamětníků byly směrem na severovýchod u nalezišť Utinyj, Povorotnaja a Usť-Utinaja a směrem na západ u nalezišť Cholodnyj, Zamančivyj, Kvarcevyj a Majjoryč (všechny viz).