JONLAG

JONLAG (zkr. z rus. Jonskoje stroitělstvo i ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Jonská stavba s nápravněpracovním táborem).

Další oficiálně používané označení: Jenlag 1.

Zřízen: 23. 12. 1940.

Zrušen: 28. 6. 1941 2 po útoku Německa na SSSR.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) do 26. 2. 1941; potom Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR) a od 14. 5. 1941 Hlavní správě táborů výstavby hutního průmyslu Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej po stroitělstvu predprijatij čjornoj metallurgii Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. ULSPČM NKVD SSSR); nakonec od 2. 7. 1941 Hlavní správě táborů důlních a hutních závodů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gorno-metallurgičeskich predprijatij Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULGMP NKVD SSSR) 3.

Nacházel se: na severu Ruska za severním polárním kruhem v Murmanské oblasti na Kolském poloostrově.

Správa sídlila: devadesát kilometrů od železniční stanice Pinozero nedaleko hranic s Finskem v obci (dnes město) Kovdor 4.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 2. 1941 701; 1. 4. 1941 698; 15. 6. 1941 1228.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba dolů na Jonských ložiscích železné rudy 5; hloubení šachet; stavba opravárenských provozů; těžba dřeva; stavba cihelny; práce v krejčovně a obuvnické dílně.


  1. Název tábora psaný v azbuce je Енлаг a může být čten jako Jenlag a stejně tak jako Jonlag. Azbuka sice zná pomocné rozlišení písmenem „ё“ čteným jako „jo“, ale v běžné praxi se diakritické znaménko často nepoužívá a záleží pouze na znalostech nebo jazykovém citu čtenáře. Označení na mapách lokality, kde vězni tohoto tábora pracovali, toto pomocné rozlišení však používá a potvrzuje správnost čtení názvu jako Jonlag (viz pozn. 5). 

  2. K definitivní likvidaci došlo zřejmě později (viz pozn. 3). 

  3. Práce měla být ukončena do 1. 7. 1941; přesto byl určen další nový nadřízený orgán a likvidace podle všeho odložena. 

  4. Jonské (Jonokovdorské) ložisko bylo nazváno podle obce Jonskij na řece Joně (azbukou psáno Ёнский a Ёна) východně od Kovdoru. 

  5. Na jaře roku 1941 byl Kovdor rovněž sídlem správy Alluajvstroje (viz); po útoku Německa na SSSR byl tento tábor rovněž evakuován.