JIHOZÁPADNÍ BÁŇSKÁ SPRÁVA S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM JENISEJSTROJE

JIHOZÁPADNÍ BÁŇSKÁ SPRÁVA S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM JENISEJSTROJE (rus. Jugo-Zapadnoje gornopromyšlennoje upravlenije [Upr.] i ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Jenisejstroja).

Zřízena: 20. 7. 1949.

Zrušena: 8. 12. 1952 reorganizováním na Sorské táborové oddělení NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA „DS“ JENISEJSTROJE (viz).

Byla podřízena: Hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR pro průzkum a dobývání ložisek a výstavbu podniků na zpracování barevných a vzácných kovů v Krasnojarském kraji Jenisejstroji (rus.Glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po razvědkě i ekspluataciji městorožděnij i stroitělstvu predprijatij cvetnych a redkich metallov v Krasnojarskom kraje Jenisejstroj nebo zkr. Glavnoje upravlenije Jenisejstroj MVD SSSR) a od 16. 10. 1951 správě Nápravněpracovního tábora „DS“ Jenisejstroje.

Nalézala se: v jižní Sibiři na západě Krasnojarského kraje v Chakaské autonomní oblasti (dnes Respublika Hakasija v rámci Ruské federace) 1.

Správa sídlila: v Usťabakanském okresu v železniční stanici Sora (dnes město Sorsk) 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: plánovaný pro rok 1949 5000; plánovaný k 7. 1951 7500; 25. 4. 1952 4746 3.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Sorského kombinátu na zpracování molybdenové rudy; stavba správních objektů Karašských (Karyšských) měděných dolů 4 a Tuimských wolframových dolů 5; stavba Kijalych-Uzeňského měděného dolu, Julijského měděného a olověného dolu 6 a Kaltarského měděného a molybdenového dolu; geologický průzkum a osvojování nových ložisek; těžba dřeva; zemědělské práce; stavba tepelné elektrárny a úpravny rud v Sorském kombinátu na zpracování molybdenové rudy.


  1. Na území Chakaské autonomní oblasti bylo v různých dobách v letech 1944─1953 rozmístěno celkem šest nápravněpracovních táborů. 

  2. Krátce před zrušením Jihozápadní báňské správy s nápravněpracovním táborem Jenisejstroje byla ve stejném okrese v osadě Uleň zřízena ještě Uleňská báňská správa s nápravněpracovním táborem (viz). 

  3. 12425 vězňů odsouzených za kontrarevoluční činy. 

  4. Nedaleko říčky Karyš. 

  5. V osadě Tuim v Širinském okrese současně v letech 1950─1951 sídlila Tuimská báňská správa s nápravněpracovním táborem Jenisejstroje (viz). 

  6. U osady Julija v Bogdarském okrese.