JERMAKOVLAG

JERMAKOVLAG (zkr. z rus. Jermakovskoje lagernoje otdělenije [LO] neboli čes. Jermacké táborové oddělení).

Zřízen: 14. 5. 1953 přejmenováním STAVBY 790 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Zrušen: 21.8. 1953.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: na východě Kazachstánu (od roku 1991 samostatná Kazašská republika; kaz. Kazakhstan Respublikasy).

Správa sídlila: zpočátku v železniční stanici Avrora na Turkestano-sibiřské železnici a později ve Východokazašské oblasti (kaz. Šygys Kazakhstan oblysy) v městě Usť-Kamenogorsk (dnes Öskemen) 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 25. 5. 1953 2715 2.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na Stavbě 790 Glavpromstroje; železniční stavitelství; práce v betonárce; práce v pískovně; vykládka a nakládka na železnici; stavba elektrického vedení vysokého napětí.


  1. Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Byl však nazván nejspíš podle lokace některé táborové jednotky na horním toku Irtyše nedaleko města Jermaku (dnes Aksu nebo Aqsü) v Pavlodarské oblasti (kaz. Pavlodar oblysy) severně od Usť-Kamenogorsku (dnes Öskemen). 

    V letech 1930─1959 působilo v různých dobách na území Kazachstánu 21 ústředně řízených nápravněpracovních táborů!

  2. 476 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.