JENISEJSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR ZVLÁŠTNÍ HLAVNÍ SPRÁVY MINISTERSTVA VNITRA SSSR

JENISEJSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR ZVLÁŠTNÍ HLAVNÍ SPRÁVY MINISTERSTVA VNITRA SSSR (rus. Jenisejskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Specialnogo glavnogo upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR).

Další oficiálně používané označení: Jenlag; Jenisejlag.

Zřízen: 7. 6. 1947.

Zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: po celou dobu trvání Zvláštní hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR (rus. Specialnoje glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. SGU MVD SSSR či Glavspeccvetmet) se zařazením pod Správu nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Krasnojarském kraji (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Krasnojarskomu kraju nebo zkr. UITLK UMVD po Krasnojarskomu kr.).

Nacházel se: v jižní Sibiři v Krasnojarském kraji 1.

Správa sídlila: v městě Krasnojarsk 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 12. 1947 3956; 1. 1. 1948 4541; 1. 1. 1949 5673; 1. 7. 1952 1852 3; 1. 4. 1953 1756.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce ve zlatých dolech 4; těžba kamene a štěrku; dřevozpracující výroba; stavební práce.


  1. V letech 1935─1960 v různých obdobích sídlilo na území Krasnojarského kraje 30 táborových komplexů. 

  2. V letech 1935─1956 byl Krasnojarsk sídlem správ 11 táborů. 

  3. 285 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost. 

  4. V Krasnojarsku se nalézalo zřejmě pouze táborové středisko pro vězně pracující v provozu 4. cihelny (nad ústím řeky Bazaichy). Všechna ostatní táborová střediska byla rozmístěna v oblasti působení trustu Jenisejzoloto v Severojenisejském okresu severovýchodně od Jenisejska. V  osadě Sovrudnik (dnes Severo-Jenisejsk) byl hlavní tábor pro vězně pracující v místním zlatém dolu; další táborová oddělení zabezpečovala pomocné činnosti pro důl (například těžbu dřeva) a táborové středisko u osady Těja nedaleko stejnojmenné řeky dodávalo pracovní sílu překladišti na sněhové silnici Jenisejsk─Sovrudnik; podle pamětníků táborové středisko v Těje bylo zřízeno na místě zrušeného tábora japonských válečných zajatců zřejmě spravovaného Krasnojarským táborem Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 34 (viz). Další táborové středisko bylo v lokalitě přítoku Těji řeky Uvolgy.