JENISEJSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA 503

JENISEJSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA 503 (rus. Jenisejskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo 503).

Další oficiálně používané označení: Jenisejželdorlag.

Zřízen: 5. 2. 1949 patrně vyčleněním ze ZAPOLJARLAGU (viz).

Zrušen: 12. 11.1949.

Byl podřízen: Severní správě Hlavní správy táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR (rus. Severnoje upravlenije Glavnogo upravlenija lagerej železnodorožnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Severnoje upr. GULŽDS MVD SSSR).

Nacházel se: v severní Sibiři v Krasnojarském kraji 1.

Správa sídlila: zpočátku blízko na přechodu přes Jenisej a později jižně od města Igarky na severním polárním kruhu v obci Jermakovo (dnes Jermakovskoje) 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 7. 1949 1176; 8. 1949 12427; 9. 1949 21319; 1. 11. 1949 29260.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba východního úseku železniční tratě Čum─Salechard─řeka Pur─Igarka ve směru od řeky Pur (včetně) k námořnímu přístavu v oblasti Igarky 3 s trajektem přes Jenisej 4; stavba opravárenské základny pro Stavbu 503.


  1. V letech 1935─1960 v různých obdobích sídlilo na území Krasnojarského kraje 30 táborových komplexů. 

  2. Po Jenisejském nápravněpracovním táboře a Stavbě 503 sídlila v Jermakovu v letech 1949─1952 Severní správa nápravněpracovních táborů a Stavba 503. 

  3. Patrně šlo o přístav v Usť-Portu u ústí Jeniseje do jenisejského zálivu Karského moře. 

  4. Vzdušná vzdálenost mezi řekou Pur a Jenisejem je kolem 400 km. 

    Viz rovněž Obský nápravněpracovní tábor a Stavba 501 pozn. 3.

    Podle pamětníků zavedla správa tábora pro vězně budující železniční trať speciální pobídkový systém: dostávali stravu vždy teprve na konci stanoveného úseku stavby. Pokud tento denní úkol nesplnili zůstávali až do následujícího dne bez stravy. Říkalo se tomu „dovodiť dorogu do stola“ (volně čes. přeloženo stavět až k jídlu).