JENISEJSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

JENISEJSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Jenisejskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Jenisejlag; Upravlenije Jenisejskogo ispravitělno-trudovogo lagera (ITL) i kolonij.

Zřízen: 16. 11. 1940.

Zrušen: 31. 8. 1941.

Byl podřízen: Správě Lidového komisariátu vnitra SSSR v Krasnojarském kraji (rus. Upravlenije Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR po Krasnojarskomu kraju nebo zkr. UNKVD po Krasnojarskomu kr.) a později Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR).

Nacházel se: v jižní Sibiři v Krasnojarském kraji 1.

Správa sídlila: v městě Krasnojarsk 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1941 1872; 1. 4. 1941 2621; 1. 7. 1941 11839 3; 1. 9. 1941 11978.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Krasnojarského a Usťabakanského 4 závodů na výrobu sulfitového lihu; stavba Krasnojarské afinérie 5; stavba Kanského závodu na hydrolýzu 6.


  1. V letech 1935─1960 v různých obdobích sídlilo na území Krasnojarského kraje 30 táborových komplexů. 

  2. V letech 1935─1956 byl Krasnojarsk sídlem správ 11 táborů. 

  3. Podle jiných pramenů 11923. 

  4. V městě Usť-Abakanu téměř 250 km jižně od Krasnojarska. 

  5. Výstavba afinérie byla zahájena již koncem třicátých let a po přerušení během druhé světové války byla koncem čtyřicátých let znovu obnovena. V průběhu doby se proto na její stavbě vystřídali vězni několika táborů (viz rovněž Krasnojarskou správu Zvláštní stavby s nápravněpracovním táborem p. schr. 138, Nápravněpracovní tábor afinérie č. 169 a Norillag). 

  6. V městě Kansku téměř 200 km východně od Krasnojarsku.