JENISEJLAG

JENISEJLAG (zřejmě zkr. z rus. Jenisejskije lagerja neboli čes. Jenisejské tábory).

V první polovině třicátých let používáno jako společné označení pro všechny tábory v Krasnojarském kraji řízené Zplnomocněným zastoupením Jednotné hlavní politické správy SSSR v Krasnojarském kraji (rus. polnomočnoje predstavitělstvo Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR po Krasnojarskomu kraju nebo zkr. PP OGPU SSSR po Krasnojarskomu kr.) a od roku 1935 Správou nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR v Krasnojarském kraji (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR po Krasnojarskomu kraju nebo zkr. UITLK UNKVD po Krasnojarskomu kr.). Zřejmě obdobně bylo toto obecné označení používáno znovu po zrušení JENISEJSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA ZVLÁŠTNÍ HLAVNÍ SPRÁVY MINISTERSTVA VNITRA SSSR (viz) v roce 1941.