JENAKIJEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 472

JENAKIJEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 472 (rus. Jenakijevskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 472 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 472).

Byl zřízen v roce 1948 na jihovýchodě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Stalinské oblasti (dnes ukr. Doněcka oblast) asi 25 km severovýchodně od hlavního města oblasti Stalina (dnes ukr. Doněck) v lokalitě železniční stanice Jenakijevka u města Jenakijevo a byl určen pro zajaté Němce a společně s Německem bojující rumunské a maďarské vojáky a zejména pro internované Poláky a Ukrajince a příslušníky dalších národů 1. Pracovali pro Ministerstvo uhelného průmyslu SSSR (rus. Ministěrstvo ugolnoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. MUG SSSR) v uhelných dolech Donbasu 2.


  1. Mezi internovanými bylo také mnoho Slováků odvlečených ze Slovenska na jaře 1945 do SSSR. 

    Zdejší lokalita byla ve druhé polovině čtyřicátých let doslova protkána zajateckými tábory: viz Alčevský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 474, Arťomovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 415, Krasnolučský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 256, Čisťakovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 177, Jenakijevský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 472, Makejevský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 471 a další tábory přímo v Doněcku a jeho okolí.

  2. O Donbasu viz Donlag pozn. 5.