JELENO-KARAKUBSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE

JELENO-KARAKUBSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. Jeleno-Karakubskij lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych) 1.

Byl zřízen na podzim 1939 v Ukrajinské sovětské socialistické republice (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) na jihovýchodě země ve Stalinské oblasti (dnes Doněcká oblast; ukr. Doněcka oblast) nedaleko města Stalino (dnes Doněck; ukr. Doněck) v lokalitách hornických osad Jelenovka (dnes ukr. Olenivka) a Karakub. Kontingent tvořili příslušníci polské armády převezení po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 do internace v Sovětském svazu a nasazení na práci v místních rudných dolech 2. Již v polovině října na šachtách Jelenovské správy rudných dolů (rus. Jelenovskoje rudoupravlenije) pracovalo 900 internovaných a na šachtách Karakubské správy rudných dolů (rus. Karakubskoje rudoupravlenije) dalších 900; kromě toho 136 internovaných pracovalo na šachtách Novotrojické správy rudných dolů (rus. Novotrojickoje upravlenije). V prosinci 1939 bylo v táboře již 7634 internovaných. Rozkazem z 26. 2. 1940 byli polští internovaní pocházející ze západních území připojených k Ukrajinské sovětské socialistické republice a Běloruské sovětské socialistické republice (od roku 1990 samostatná Běloruská republika) soustředěni do samostatných táborů; tábor byl proto rozdělen na JELENOVSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. Jelenovskij lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych) s táborovým oddělením na Novotrojické šachtě a na KARAKUBSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. Karakubskij lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych) určený pro internované pocházející z polského území okupovaného Německem 3.


  1. Byl podřízen Správě pro válečné zajatce Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije po vojennoplennym Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. UV NKVD SSSR). 

  2. Viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2. 

  3. Šlo o uzavřené tábory (rus. lagerja zakrytogo tipa) a zajatci a internovaní pracovali společně pod ostrahou (rus. na massovych podkonvojnych rabotach).