JELECKAJA

JELECKAJA.

Ve vzpomínkách některých pamětníků je také používáno pojmenování: Jeleckoje.

Pouze jménem této železniční stanice na trati z Čumu do Labytnangi za severním polárním kruhem na severu západní Sibiře v Komijské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Republika Komi v rámci Ruské federace) na severozápadě Jamalo-něneckého autonomního okruhu nazývají ukrajinští pamětníci údajně přísně utajovaný tábor zřejmě náležející nejprve pod OBSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR a potom pod SEVERNÍ SPRÁVU NÁPRAVNĚPRACOVNÍCH TÁBORŮ A STAVBU 503 a nakonec pod OBSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBU 501 (všechny viz). Vězni pracovali zřejmě na výstavbě železniční tratě Čum─Salechard─Igarka 1.


  1. O přísně utajované stavbě této železniční tratě viz Obský nápravněpracovní tábor a Stavba 501 pozn. 3 a 4.