JELABUŽSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE

JELABUŽSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. Jelabužskij lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych) 1.

Byl zřízen zřejmě v prvních týdnech po útoku Německa na Sovětský svaz v roce 1941 a již 15. srpna 1941 měl převzít zajaté německé důstojníky a poddůstojníky z nedostatečně vybavených zajateckých táborů v Těmnikovu a ve Vologdě. Nacházel se na východě Tatarské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Tatarská republika v rámci Ruské federace; tat. Respublika Tatarstan) u železniční stanice Kizner ve městě Jelabuga (tat. Alabuga) u ústí řeky Tojma do Kamy. V roce 1943 byl zřejmě přeměněn na JELABUŽSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 97 (viz).


  1. Do roku 1943 nebyly zajatecké tábory označovány čísly.