JEGORŠINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 523

JEGORŠINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 523 (rus. Jegoršinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 523 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 523).

V dochovaných dokumentech je uveden v roce 1945. Byl dislokován na severovýchodě Sverdlovské oblasti 95 km severovýchodně od Sverdlovska (od roku 1991 znovu historický název Jekatěrinburg) v Arťomovském okresu v městě Arťomovskij 1. Zajatci a internovaní pracovali především v místních uhelných dolech 2; internovaní Poláci a Ukrajinci z táborového oddělení v 30 km západně vzdálené obci Rež budovali pro Lidový komisariát muniční výroby SSSR (rus. Narodnyj komissariat bojepripasov SSSR nebo zkr. Narkombojepripasov [NKB] SSSR) závod č. 56 v Reži 3. V následujícím roce byl tábor přejmenován na ARŤOMOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 523 (viz).


  1. Arťomovskij vznikl v roce 1938 spojením vesnice Jegoršino a hornické osady Arťomovova (rus. imeni Arťomova; podle ruského revolucionáře Fjodora Andrejeviče Sergejeva, používajícího přezdívku Arťom; po Sergejevově smrti v roce 1921 jeho syna [později sovětského generála] adoptoval Josif Stalin) a správa tábora patrně sídlila na území bývalého Jegoršina. 

  2. Dnes důlní správa Jegoršinskoje akciové společnosti Vachruševugol (rus. šachtoupravlenije Jergošinskoje otkrytogo akcioněrnogo obščestva [OAO] Vachruševugol). 

  3. Viz Režlag.