JAWORÓW

JAWORÓW.

Pouze jménem tohoto města ve východním Polsku v bývalém Lvovském vojvodství (pol. wojewódstvo lwowskie) západně od Lvova, po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Javoriv v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) asi 20 km od nové polsko-sovětské hranice, označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od března do června 1941 bylo internováno 300 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1; pracovali na stavbě místní silnice.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.