JARYCZÓW STARY

JARYCZÓW STARY.

Pouze jménem této obce ve východním Polsku v bývalém Lvovském vojvodství (pol. wojewódstvo lwowskie) severovýchodně nedaleko Lvova, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Staryj Jaryčiv v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od října 1939 do června 1941 bylo internováno zpočátku až pět tisíc a těsně před útokem Německa na Sovětský svaz v červnu 1941 už pouze 600 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn v hospodářských budovách bývalého zdejšího panství a internovaní pracovali na stavbě silnice Lvov-Kyjev.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.