JAROSLAVLLAG

JAROSLAVLLAG (zřejmě zkr. z rus. Jaroslavl lager ve významu Lager Jaroslavl neboli čes. Tábor Jaroslavl).

Je zmiňován některými pamětníky. Podle polských historiků se nacházel v Jaroslavlské (rus. Jaroslavskaja) oblasti a správa sídlila v městě Jaroslavli. V letech 1935─1945 v různých obdobích byly v Jaroslavlské oblasti rozmístěny nápravněpracovní tábory sedmi centrál nápravněpracovních táborů; žádná správa však nesídlila v hlavním městě oblasti. Proto šlo patrně o JAROSLAVLSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 276 (viz) z let 1943-1948. Koncem roku 2001 byl ve vesnici Čebakovo u Jaroslavle odhalen pomník na hřbitově 375 německých válečným zajatců; na mramorové stéle jsou vytesána v němčině a ruštině slova Zde jsou pochováni němečtí váleční zajatci – oběti druhé světové války a vedle na žulovém balvanu je nápis Mrtví nás varují. Již od třicátých let bylo v Jaroslavlské oblasti také několik místních táborů Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR v Jaroslavlské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR po Jaroslavskoj oblasti nebo zkr. UITLK UNKVD [UMVD] po Jaroslavskoj obl.); nedávno byly v lesním masivu nedaleko vesnice Selifontovo blízko v Karabichském selsovětu 1 v Jaroslavlském okrese 239 km silnice Moskva-Jaroslavl objeveny masové hroby oběti poprav z let 1937-1938.


  1. V bývalém SSSR i v současné Ruské federaci je selsovět (zkr. z rus. selskij sovět neboli čes. vesnická rada) administrativně-územním útvarem správy několika zemědělských vesnic.