4. TÁBOROVÉ STŘEDISKO 1. ODDĚLENÍ SOLOVECKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA JEDNOTNÉ HLAVNÍ POLITICKÉ SPRÁVY SSSR