JANSTROJLAG

JANSTROJLAG (zkr. z rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Janstroja 1a neboli čes. Nápravněpracovní tábor Janstroje Dalstroje).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Janstroj; Lagernoje otdělenije (LO) Janstroja; Chandygskij ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Glavnogo upravlenija Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej (USVITLa).

Zřízen: 1. 2. 1951.

Zrušen: po 1. 1. 1954.

Byl podřízen: v letech 1951─1952 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Dalstroje (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Dalstroja nebo zkr. GU IT lagerej Dalstroja) 1 a potom Hlavní správě severovýchodních nápravněpracovních táborů (rus. Glavnoje upravlenije Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej nebo zkr. USVITL).

Nacházel se: na Dálném východě.

Správa sídlila: v Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Sacha) 2 v hornické osadě Handyze (rus. Chandyga; dnes v Tompoském okrese) u ústí řeky Východní Handygy (rus. Vostočnaja Chandyga) do řeky Aldan 3.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 9. 1951 2093 4; 1. 8. 1953 4390.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: výstavba Batagajské, Burgavčanské, Ilin-Taské Dieselových elektráren; výstavba Handygské ústřední elektrárny 5; stavba elektrického vedení vysokého napětí 110 Handyga─Jižní skupina podniků a Jižní skupina podniků─Severní skupina podniků; stavba elektrického vedení vysokého napětí spojujícího Jižní a Severní skupinu podniků se základní dálnicí; stavba silnic; bytová výstavba; údržba cest; průzkum pro silniční stavby; těžba uhlí; výroba cihel; těžba dřeva; zemědělské práce.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  2. Viz Džugdžurlag pozn. 1. 

  3. Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Byl však odvozen zřejmě od některé táborové jednotky rozmístěné na Janské náhorní plošině nebo na severu v povodí řeky Jany. 

  4. Z toho 100 žen. 

  5. U každého pracoviště byl zřízen tábor označovaný zpravidla názvem tamní osady nebo místa.