JANSK

JANSK.

Pouze takto označují pamětníci tábor ve stejnojmenné osadě 1 v údolí řeky Jany na Dálném východě za severním polárním kruhem na severu Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Sacha) v dnešním Verchojanském okresu (jak. ulus) jihovýchodně od okresního centra Batagaje. Šlo o táborové středisko JANLAGU (viz).


  1. Zřejmě dnešní sovchoz Janskij v katastru osady Juttjach (viz). 

    Sovchozy (zkr. z rus. sovětskoje chozjajstvo neboli čes. sovětské hospodářství) byly státní podniky zemědělské nebo živočišné výroby a dnes v některých jinojazyčných oblastech Ruské federace tento název tradičně označuje nedružstevní zemědělské závody.

    V admistrativně územním uspořádání země představují velké zemědělské podniky často samostatné územní celky s vlastní samosprávou;