JANOWA DOLINA

JANOWA DOLINA.

Pouze jménem této vesnice ve východním Polsku v bývalém Volyňském vojvodství (pol. wojewódstvo wolyńskie) severně od Rovna (pol. Równe) v Kostopolském okresu 18 km od Kostopolu, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 území Kostopilského okresu v dnešní Rovnenské oblasti (ukr. Rivnenska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od října 1939 do června 1941 bylo internováno kolem 400 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1 pracujících na stavbě místní silnice; tábor byl umístěn ve stanech 2.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2. 

  2. Zanedlouho po útoku Německa na Sovětský svaz v červnu 1941 byla vesnice okupována německou armádou. V roce 1943 byla přepadena ukrajinskými nacionalisty (viz Sanokský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 194 pozn. 1) a za nečinného přihlížení německé posádky bylo všechno polské obyvatelstvo povražděno a vesnice srovnána se zemí.