JANÓW

JANÓW.

Pouze jménem této obce ve východním Polsku v bývalém Lvovském vojvodství (pol. wojewódstvo lwowskie) západně od Lvova, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Ivano-Frankove v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) nedaleko nové polsko-sovětské hranice, označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od dubna 1940 do dubna 1941 bylo internováno 800 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1; tábor byl umístěn v provizorních dřevěných barácích a internovaní pracovali na stavbě silnice Přemyšl-Lvov.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.