JAMA

JAMA.

Pouze názvem této železniční stanice 1 označují pamětníci tábor na jihovýchodě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Stalinské oblasti (dnes ukr. Doněcka oblast) s kontingentem pěti tisíc vězňů pracujících v uhelných dolech Donbasu 2. Patrně šlo o táborové oddělení KRAMATORSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 217 (viz).


  1. Od roku 1961 město; v roce 1973 přejmenováno na Siversk. 

  2. O Donbasu viz Donlag pozn. 5.