JAKOKUT

JAKOKUT (někdy nespr. Jakokit).

Pouze takto označují pamětníci tábor ve stejnojmenné osadě na Dálném východě za severním polárním kruhem na jihu Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Sacha) v dnešním Aldanském okrese (jak. ulus) 28 km jihovýchodně od okresního centra Aldanu. Zřejmě šlo o táborové oddělení ALDANLAGU (viz) a vězni pracovali v zlatých dolech v NIŽNÍM KURANACHU (viz).