JÁCHYMOVSKÝ TÁBOR

JÁCHYMOVSKÝ TÁBOR (rus. Jachimovskij lager).

Takto byl označován tábor v proslulém západočeském hornickém a lázeňském městě Jáchymov se zajatými a internovanými Němci převedenými z táborů Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUVPI MVD SSSR) v Sovětském svazu a nasazenými na práci v místních uranových dolech. Byl zřízen zřejmě již v roce 1946. Šlo o komplex se sedmi táborovými odděleními a devíti táborovými středisky rozmístěnými u dolů na Jáchymovsku a na Příbramsku 1; vnitřní správu a režim táborů zajišťovali důstojníci Ministerstva vnitra SSSR a vnější ochranu a střežení zpočátku krátce příslušníci Rudé armády a později závodní stráž Jáchymovským dolů. Kontingent byl přesunut z Ivanovského tábora Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 324 (rus. Ivanovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 324 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 324) a Jurjeveckého tábora Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 185 (rus. Jurjeveckij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 185 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 185) v Ivanovské oblasti, z Brestského tábora Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 284 (rus. Brestskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 284 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 284) a Minského tábora Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 168 v Bělorusku a z Lvovského tábora Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 275 (rus. Lvovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 275 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 275) na Ukrajině (všechny viz); část byla údajně převezena z táborů v Polsku. Počet zajatců a internovaných v jáchymovských dolech byl podle historiků 3000 až 4500. Komplex byl zrušen ve druhé polovině roku 1949 2.


  1. Hlavní tábor komplexu (rus. centralnyj lager) byl u dolu Bratrství (býv. Štola saských šlechticů). Další tábory byly například u dolu Rovnost (býv. Werner), u dolu Eliáš, u dolu Svornost nebo u dolu Prokop v Horním Slavkově a v Příbrami na místě budoucího nechvalně proslulého československého tábora nucených prací Vojna. 

  2. Podrobně je historie sovětského tábora v Jáchymově na základě všech dosud ruskými archivy zpřístupněných dokumentů popsána ve studii Dušana Janáka Nasazení německých zajatců z SSSR v Jáchymovských dolech (1947-1953), in Mečislav Borák a kol., Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR, sborník příspěvků, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Praha 2003, s. 229-263.