JAGRINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 220

JAGRINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 220 (rus. Jagrinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 220 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 220).

Byl zřízen rozkazem z 28. 7. 1944 O využití válečných zajatců na stavbách a v podnicích Lidového komissariátu vnitra SSSR 1. Nacházel se na severu Ruska v Archangelské oblasti západně od Archangelska v Dvinské zátoce Bílého moře a správa sídlila v přístavu Molotovsk (dnes Severodvinsk) 2. Kontingent pěti tisíc zajatých německých vojáků a internovaných Poláků pracoval společně s vězni JAGRINLAGU (viz) na stavbě 203 Ministerstva výstavby válečných podniků a podniků válečného námořnictva SSSR (rus. Ministěrstvo stroitělstva vojennych i vojenno-morskich predprijatij SSSR). Tábor je zmiňován ještě ve výkazech z 10. 4. 1946.


  1. Rus. Ob ispolzovanii vojennoplennych na stroitělstvě i proizvodstvě NKVD SSSR. 

  2. Název tábora byl zřejmě odvozen z umístění tábora na ostrově Jagry v Dvinské zátoce; dnes součást Severodvinsku spojená s městským centrem mostem.