JAGRINLAG

JAGRINLAG (zkr. z rus. Jagrinskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo 203 neboli čes. Jagrský nápravněpracovní tábor a Stavba 203).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Molotovsklag.

Zřízen: 13. 4. 1938.

Zrušen: 24. 1. 1953.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a od 26. 2. 1941 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR); nakonec od 24. 4. 1946 Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Archangelské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Archangelskoj oblasti nebo zkr. UITLK UMVD po Archangelskoj obl.).

Nacházel se: na severu Ruska v Archangelské oblasti na březích Bílého moře.

Správa sídlila: v městě Molotovsk (dnes Severodvinsk) nedaleko Archangelsku v Dvinské zátoce Bílého moře 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 7. 1938 8289; 1. 10. 1938 21143 2; 1. 1. 1939 27680; 1. 1. 1940 30893; 1. 1. 1941 31116; 1. 7. 1941 25420; 1. 1. 1942 19378; 1. 1. 1943 8297 3; 1. 1. 1944 4844; 1. 1. 1945 5201; 1. 7. 1947 14087 4.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba loděnic a města 5; stavba závodu 402 a pomocných hydrotechnických zařízení; práce na stavbě 203 Ministerstva výstavby válečných podniků a podniků válečného námořnictva SSSR (rus. Ministěrstvo stroitělstva vojennych i vojenno-morskich predprijatij SSSR); rybolov; zemní hloubící práce; výroba součástí munice; pomocné zemědělské práce; těžba a plavení dřeva; stavba železniční vlečky Isakogorka─přístav Molotovsk; stavba kotviště; stavba skladů a administrativních objektů; bytová výstavba; stavba silnic; stavba Archangelské celulózky a papírenského kombinátu; oprava bytového fondu v Archangelsku a Molotovsku; rekonstrukce lázní a divadla (sic!) v Molotovsku; dřevozpracující výroba; oděvní výroba; výroba stavebních hmot; práce na vykládce a nakládce lodí.


 1. Tábor byl nazván zřejmě podle umístění jeho hlavního oddělení na ostrově Jagry v Dvinské zátoce; dnes součást Severodvinska spojená s městským centrem mostem. Pro přírodní krásy byl ostrov Jagry již v sedmnáctém století anglickými námořníky nazván Růžovým ostrovem (angl. Rose Island); dnes je oblíbeným míste, letní rekreace s populárními nudistickými plážemi. 

  Další oddělení byla rozmístěna podél břehů místní řeky Kudma protékající Severodvinskem a jeho okolím od západu na východ. Pamětníci rovněž vzpomínají na oddělení v přístavní osadě Rikasicha v hloubi delty Dviny asi tři kilometry východně od Severodvinska; dnes je tato lokalita středem celoruské pozornosti pro připravovanou výstavbu atomové elektrárny.  

 2. 186 vězňů odsouzených za kontrarevoluční činy a 6611 jako společensko nebezpečné živly (rus. socialno opasnyj element nebo zkr. SOE) nebo společensko škodlivé živly (rus. sociaĺno vrednyj element nebo zkr. SVE). 

 3. Z toho 966 žen. 

  1507 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

 4. Údaje o počtu vězňů v dalších letech 1948─1953 ruští historici nenalezli. 

 5. Patrně šlo o loděnice na ostrově Jagry; viz pozn. 1. 

  Zdejší loděnice Zvjozdočka (čes. Hvězdička) jsou dnes největší v Archangelské oblasti.