IŽMA

IŽMA.

Pouze takto označují pamětníci 1 tábor na severu Ruska v Komijské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Republika Komi v rámci Ruské federace) 150 km severně od Uchty v staré ruské vesnici Ižmě na stejnojmenné řece (dnes centrum Ižemského okresu). Tábor vznikl počátkem třicátých let a šlo o Ižemské táborové oddělení UCHTPEČLAGU (viz). Vězni prováděli zkušební vrty na tehdy objevených místních ropných ložiscích; těžba zřejmě však dodnes nebyla zahájena.


  1. Podle záznamů, které v březnu 1932 pořídila polská pohraniční stráž (pol. Korpus Ochrony Pogranicza nebo zkr. KOP) se skupinou Poláků, propuštěných ze sovětských táborů výměnou za občany SSSR, vězněné v Polsku.