IŽEVSKLAG

IŽEVSKLAG (zřejmě zkr. z rus. Iževskije lagerja neboli čes. Iževské tábory).

Je zmiňován některými pamětníky. Šlo zřejmě o nápravněpracovní kolonie v Udmurtské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Udmurtská republika v rámci Ruské federace; udm. Udmurt Elkun) zřízené počátkem čtyřicátých let Správou nápravněpracovních táborů a kolonií Lidového komisariátu vnitra Udmurtské autonomní sovětské socialistické republice (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Narodnogo komissariata vnutrennich děl Udmurtskoj sovětskoj socialističeskoj respubliki nebo zkr. UITLK NKVD Udmurtskoj ASSR). K 1. 4. 1941 byly čtyři: smíšená (se společně vězněnými muži a ženami) IŽEVSKÁ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ KOLONIE v městě Iževsk, SARAPULSKÁ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ KOLONIE v městě Sarapul, BALEZINSKÁ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ KOLONIE u železniční stanice Balezino a UVSKÁ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ KOLONIE u železniční stanice Uva; podle pamětníků byly kolonie rozděleny na čtrnáct táborových středisek (táborů) a vězněni v nich byli pouze sovětští občané (a žádní občané jiných států nebo váleční zajatci). K 1. dubnu 1953 spravovala Správa nápravněpracovních táborů a kolonií Ministerstva vnitra Udmurtské autonomní sovětské socialistické republice nápravněpracovní kolonii č. 1 v Iževsku a nápravněpracovní kolonii č. 2 asi čtyřicet kilometrů od Iževska u železniční stanice AZINO (vězni obou kolonií pracovali v různých průmyslových závodech), zemědělskou nápravněpracovní kolonii č. 4 v Sarapulském okresu a pomocné hospodářství KALAŠČUR u osady Jakšur (dnes Jakšur-Boďja) v Boďjinském okresu 1. Současně bylo na území Udmurtské ASSR v letech druhé světové války a krátce po ní rozmístěno pět táborů s válečnými zajatci a internovanými Poláky a Ukrajinci a občany řady dalších zemí: v roce 1942 KILMEZSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A INTERNOVANÉ, v letech 1943-1947 RJABOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 75, v letech 1944-1945 UVINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 155, v roce 1945 DZJAKINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 510 a v letech 1946-1948 IŽEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 371 (všechny viz) 2. V letech 1948-1955 byly na území Udmurtské ASSR postupně rozmístěny také tři ústředně řízené tábory a proto vězni používané označení mohlo zahrnovat rovněž táborová oddělení nebo táborová střediska těchto komplexů nalézající se v okolí Iževska 3.


  1. Osada Jakšur-Boďja je proslulým místem konání letních dětských táborů; dříve pionýrských a nyní skautských. 

  2. Na místě bývalých zajateckých a internačních táborů v Udmurtsku bylo dosud objeveno 15 hřbitovů německých vojáků. 

  3. Viz Glazovlag, Nápravněpracovní tábor Stavby 904 a Nápravněpracovní tábor Stavby 384. 

    Ještě v roce 2003 bylo v Udmurtské republice v rámci Ruské federace 11 Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF); z toho tři v Iževsku, jedna v Sarapli a jedna v Uvinském okresu.