IZVĚSTKOVYJ

IZVĚSTKOVYJ.

Šlo o komplex táborů pojmenovaný pamětníky podle stejnojmenné obce vybudované vězni nedaleko železniční stanice Izvěstkovaja na Dálném východě na západě Židovské autonomní oblasti v dnešním Oblučjenském okresu asi 150 km od Birobidžanu. Vznikly zřejmě již ve třicátých letech a od roku 1938 byly spravovány BURLAGEM 1; v roce 1940 byly předány NIŽAMURLAGU a skončení druhé světové války URGALLAGU (všechny viz). Současně v letech 1946-1949 sídlila v železniční stanici Izvěstkovaja také správa IZVĚSTKOVÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 4 (viz). V roce 1948 byly zdejší tábory reorganizovány na táborové oddělení Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Chabarovském kraji (rus. Lagernoje otdělenije Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Chabarovskomu kraju nebo zkr. LO UITLK UMVD po Chabarovskomu kr.). V první polovině padesátých let bylo v lokalitě Izvěstkového umístěno táborové středisko č. 105 STAVBY 506 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz a tam pozn. 2) 2. Vězni pracovali nejprve na stavbě Bajkalsko-amurské magistrály (BAM) 3 a ve zlatých dolech a těžili antimonit 4; podle vzpomínek pamětníků někteří pracovali také ve vápencových lomech a na stavbě vápenky.


  1. Součástí izvěstkovských táborů byla také táborové středisko pro ženy (ženská kolona). 

  2. Středisko bylo určeno především pro vězně odsouzené za politické činy. 

  3. O BAMu viz rovněž Amguňlag pozn. 5. 

  4. V Salokačinských antimonitových dolech 60 km severovýchodně od okresního města Oblučje.