IVANOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 324

IVANOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 324 (rus. Ivanovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 324 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 324).

Je uveden ve dochovaných výkazech z 8. 6. 1945. Byl dislokován 318 km od Moskvy na severovýchodě evropské části Ruska v Ivanovské oblasti patrně přímo v lokalitě města Ivanovo na březích řeky Uvoď. Kontingent tvořili zajatí Němci a maďarští a rumunští vojáci bojující po boku Německa proti Sovětskému svazu; později přibyli zajatí japonští vojáci a internovaní japonští občané z Mandžuska a Koreje 1. Většina pracovala v místním dřevozpracujícím a textilním průmyslu. Tábor je zmiňován ještě ve výkazech z 10. 5. 1948.


  1. Ve městě zůstal zachován hřbitov zajatých a internovaných Japonců.