IRKUTSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 32

IRKUTSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 32 (rus. Irkutskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 32 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 32).

Ve zveřejněných dokumentech je poprvé uveden 10. 4. 1946. Nacházel se pět tisíc kilometrů od Moskvy ve východní Sibiři v Irkutské oblasti se správou v městě Irkutsk a vznikl zřejmě reorganizací IRKUTSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 255 (viz). V táboře byli umístěni nejprve především japonští zajatci a internovaní japonští občané z Mandžuska a později zřejmě také Poláci a Ukrajinci a příslušníci dalších národů. Byli zaměstnáni společně s vězni zdejších četných nápravněpracovních táborů těžbou dřeva a budováním železničních tratí. V červnu 1947 byl tábor posílen kontingentem 4037 zajatců a internovaných z likvidovaného ČEREMCHOVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 31 (viz). Je zmiňován také v záznamech z roku 1949. Viz rovněž IRKUTSKLAG.