IRKUTSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 255

IRKUTSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 255 (rus. Irkutskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 255 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 255).

Je zmiňován v dochovaných dokumentech poprvé 8. 6. 1945. Nacházel se pět tisíc kilometrů od Moskvy ve východní Sibiři v Irkutské oblasti se správou ve městě Irkutsk a jeho kontingent tvořili zajatí Japonci a internovaní japonští občané z Mandžuska a Koreje. Pracovali zřejmě na těžbě dřeva a stavbě pobočných tratí BAMu 1. V následujícím roce byl zřejmě reorganizován na IRKUTSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 32 (viz). Viz rovněž IRKUTSKLAG.


  1. O BAMu viz rovněž Amguňlag pozn. 5.