IRGIZLAG

IRGIZLAG (zkr. z rus. Irgizskij lager neboli čes. Irgizský tábor).

Je zmiňován ve vzpomínkách některých ukrajinských pamětníků. Tábory byly rozmístěny na jihozápadě Kazašské sovětské socialistické republice (od roku 1991 samostatná Kazašská republika; kaz. Kazakhstan Respublikasy) v Akťubinské oblasti (dnes Aktöbe oblysy) kolem říčky Irgiz (kaz. Yrgyz) nedaleko stejnojmenné osady. Šlo patrně o táborové jednotky AKŤUBINSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 222 (viz) se správou v asi 300 km severozápadně vzdáleném Akťubinsku (dnes kaz. Aktöbe) nebo AKŤUBINLAGU (viz) se správou tamtéž vystřídaného v roce 1946 Akťubinskou nápravněpracovní kolonií místní Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Ministerstva vnitra Kazašské SSR (rus. Akťubinskaja ispravitělno-trudovaja kolonija Upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Ministěrstva vnutrennich děl Kazachskoj SSR nebo zkr. Akťubinskaja ITK UITLK UMVD Kazachskoj SSR).