INZASYZRAŇLAG

INZASYZRAŇLAG (zkr. z rus.Inza-Syzranskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Inza-syzranský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používaná označení: Syzranskij ispravitělno-trudovoj lager (ITL); Syzraňlag.

Zřízen: 5. 3. 1931.

Zrušen: 17. 9. 1931 po splnění pracovního úkolu byli všichni vězni a strážní jednotka předáni Belomorstroji 1.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Jednotné hlavní politické správy SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR nebo zkr. GULAG OGPU SSSR) 2.

Nacházel se: ve středním Povolží v Uljanovské oblasti.

Správa sídlila: v železniční stanici Baryš 3.

Oficiálně udávané počty vězňů: 15. 4. 1931 7500.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba železniční tratě na zakázku Lidového komisariátu dopravy a spojů SSSR (rus. Narodnyj komissariat putěj soobščenija SSSR nebo zkr. NKPS SSSR).


  1. Ruští historici název nového správce tábora neupřesňují. Zřejmě však šlo o Bělbaltlag. 

  2. Viz Achunlag pozn. 2. 

  3. Na Moskevsko-kazaňské železnici mezi Syzraní v Kirovské oblasti a Inzou v Uljanovské oblasti; zřejmě odtud název tábora.