INVALIDNÍ

INVALIDNÍ (rus. Invalidnaja).

Takto byl označován tábor nacházející se podle pamětníků na břehu říčky Krik 1 v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na severozápadě Magadanské oblasti asi 600 km severně od Magadanu v dnešním Susumanském okresu asi tři kilometry od NĚKSIKANU (viz). Patřil do 6. (SUSUMANSKÉHO) SAMOSTATNÉHO TÁBOROVÉHO STŘEDISKA SEVVOSTLAGU (viz) a později zřejmě do BĚRLAGU (viz); byli v něm umisťování vězni s dlouhodobě sníženou pracovní schopností z táborů zabezpečujících těžbu v zlatých dolech Čaj-Urjanské báňské správy (rus. Čaj-Urjinskoje gornopromyšlennoje upravlenije nebo zkr. ČUGPU) Dalstroje nebo zotavující se po předchozím léčení v táborové nemocnici SEVVOSTLAGU (viz) na protějším břehu. Viz rovněž ČAJ-URJA.


  1. Na současných mapách Susumanského okresu není tato říčka vyznačena. 

    O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.