INDIGIRLAG

INDIGIRLAG (zkr. z rus. Indigirskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Dalstroja neboli čes. Indigirský nápravněpracovní tábor Dalstroje).

Další oficiálně používané označení: Indigirskij ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Glavnogo upravlenija Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej (USVITLa).

Zřízen: 20. 9. 1949.

Zrušen: 19. 7. 1958.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Dalstroje (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Dalstroja nebo zkr. GU IT lagerej Dalstroja) 1; v letech 1953─1957 Hlavní správě severovýchodních nápravněpracovních táborů (rus. Glavnoje upravlenije Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej nebo zkr. USVITL) a od 16. 4. 1957 Správě nápravněpracovních kolonií Ministerstva vnitra Jakutské ASSR (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych kolonij Ministěrstva vnutrennich děl Jakutskoj ASSR nebo zkr. UITLK Jakutskoj ASSR).

Nacházel se: na Dálném východě v Jakutské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Republika Sacha) nedaleko severního polárního kruhu 2.

Správa sídlila: na východě republiky na Elgské náhorní plošině u soutoku řek Něry a Indigirky v osadě Usť-Něra.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 9. 1951 13843 3; 1. 8. 1953 8027.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na nalezištích Maršalskij, Olčan, Pokryškinův, Panfilovskij a Balagan; těžba zlata na rýžoviscích Kokarin, Jubilejnyj, Razvědčik a Partizan; průzkum zásob a těžba (rovněž hlubinná) wolframové rudy na Aljaskitovém nalezišti 4; stavba opravárenských provozů; stavba Něrské elektrárny; stavba Aljaskitového důlního kombinátu; stavba elektrického vedení vysokého napětí Olčan─Novopanfilovskij a Něra─Pokryškin─Bogatyr; práce v sovchozu Balaganach 4.


 1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

 2. Viz Džugdžurlag pozn. 1. 

 3. Z toho 728 žen. 

  295 vězňů odsouzených k těžkým nuceným pracím a 2676 vězňů zvláštního kontingentu (rus. osobyj kontingent).

  O zvláštním kontingentu viz Amguňlag pozn. 2.

 4. Viz Aljaskitovyj. 

  U každého tohoto naleziště nebo rýžoviska byl tábor.

  Naleziště a rýžoviska byla pojmenována podle stejnojmenných osad Ojmjakonského okresu.