ILIMSKÝ ZVLÁŠTNÍ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

ILIMSKÝ ZVLÁŠTNÍ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Ilimskij specialnyj ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Zřízen: 13. 9. 1955 ze 4. táborového oddělení ANGARLAGU (viz).

Zrušen: 16. 6. 1956 vrácen do ANGARLAGU jako zvláštní táborové odděleni.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních kolonií Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych kolonij Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUITK MVD SSSR).

Nacházel se: ve východní Sibiři v Irkutské oblasti.

Správa sídlila: v uhelné oblasti severně od Irkutska v obci Ilim na stejnojmenné řece.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1956 804 1.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: nedochovaly se žádné údaje.


  1. Plánovaný stav byl 5000 vězňů.