IGARKA

IGARKA.

Pouze takto označují ukrajinští pamětníci tábor v lokalitě stejnojmenného přístavního města (dnes město) na Jeniseji na krajním severu východní Sibiře 163 km severně od severního polárního kruhu v Krasnojarském kraji 1779 km severně od Krasnojarsku severozápadně od administrativního centra dnešního Tajmyrského (Dolgansko-něneckého) autonomního okruhu přístavu DUDINKA (viz) 1. Vězni těžili dřevo v okolních lesích. Šlo o součást NORILLAGU (viz).


  1. Původní dřevařská osada byla již od počátku třicátých let určena pro nucené usídlení politických odpůrců komunistického režimu odsouzených k trvalému vyhnanství; později byl zřízen tábor a jeho vězni vybudovali dnešní město a přístav.