IFTILLAG

IFTILLAG (patrně zkr. z rus. Iftil lager ve významu Lager Iftil neboli čes. Tábor Iftil nebo z rus. Iftilskij lager neboli čes. Iftilský tábor).

Podle ukrajinských pamětníků šlo o tábor na jihozápadě Kazašské sovětské socialistické republiky (od roku 1991 samostatná Kazašská republika; kaz. Kazakhstan Respublikasy) v Akťubinské oblasti (dnes území Mangystauské oblasti neboli kaz. Mangystau oblysy) šedesát kilometrů od železniční stanice Sam v dnešním Běinenském okresu (kaz. Běinen andany) na okraji Samské pouště (kaz. Samkum). Původ názvu pamětníci nevysvětlují. Mohlo jít o táborovou jednotku GURJEVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 261 (viz) se správou v asi 350 km severozápadně vzdáleném Gurjevu (dnes kaz. Aterau nebo Atyrau) nebo PRORVLAGU a po něm následujícího ASTRACHANLAGU se správami sídlícími rovněž v tomto městě (oba viz).