CHRENOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 81

CHRENOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 81 (rus. Chrenovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 81 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 81).

Byl zřízen 20. 1. 1943 v centrálním Rusku na východě Voroněžské oblasti v dnešní Novousmanském okresu v lokalitě vesnice Chrenovoje z dosavadního CHRENOVSKÉHO ROZŘAĎOVACÍHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. Chrenovskij lager-raspredělitěl Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych) a soustřeďoval německé vojáky zajaté v obvodu bojových operací Jižního frontu; měl přijmout 10000 zajatců a internovaných. Vzápětí však prošlo táborem více než 24 tisíc zajatců a internovaných; organizační zmatky a hlad 1 způsobily masovou úmrtnost 2 a tábor byl vzápětí 6. 4. 1943 zrušen.


  1. Podle pamětníků se tehdy v táboře dokonce rozmohl kanibalismus. 

  2. Za dva a půl měsíce provozu tábora zemřelo 13796 zajatců a internovaných!