CHOVRINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 435

CHOVRINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 435 (rus. Chovrinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 435 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 435).

V zveřejněných dokumentech je poprvé zmíněn v dubnu 1946. Nacházel se v Moskevské oblasti na severní hranici Moskvy v lokalitě vesnice Chovrino (od roku 1960 součást Moskvy). Podle pamětníků byly v táboře vězněny rovněž ženy a patrně šlo o dosavadní PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR (viz). Tábor je zmiňován ještě v dochovaných výkazech z  ledna 1949. Po ukončení repatriace válečných zajatců z druhé světové války ze Sovětského svazu zpět do zemí jejich původu v roce 1950 byl zřejmě zrušen.