CHOLMOGORLAG

CHOLMOGORLAG (zřejmě zkr. z rus. Cholmogorskij lager neboli čes. Cholmogorský tábor).

Je zmiňován některými pamětníky. Šlo o tábory na severu Ruska v Archangelské oblasti 75 km jihovýchodně od Archangelska na severní Dvině kolem města Cholmogory. Již v roce 1919 byl v Cholmogorách jeden z prvních sovětských koncentračních táborů nechvalně známý jako „tábor smrti“ (rus. lager smerti). Později patřil do SEVERNÍCH TÁBORŮ (viz) a v roce 1921 v něm byli soustřeďováni bývalí příslušníci ozbrojených seskupení bojujících v občanské válce 1917-1920 proti bolševikům a civilní obyvatelstvo z oblastí po dobu občanské války kontrolovaných těmito silami. Vzápěti byli táboře umístěni námořníci z potlačené protibolševické vzpoury v Kronštadtu. V následujících měsících proslul tábor rozsáhlými masovými popravami; hlavní popravy se konaly v  bývalém statku nazývaném podle svého vzhledu Bílý dům (rus. Belyj dom). Podle některých odhadů počet popravených dosáhl desti tisíc; dva tisíce kronštadtských námořníků byly popraveny během tří dnů. V roce 1922 byl tábor předán SOLOVECKÉMU NÁPRAVNĚPRACOVNÍMU TÁBORU JEDNOTNÉ HLAVNÍ POLITICKÉ SPRÁVY SSSR (viz) a v následujících desetiletích byly v lokalitě v různých dobách zřizována buď táborová oddělení některých centrál podléhající správám v Archangelsku 1 nebo tábory místní Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra v Archangelské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl po Archangelskoj oblasti nebo zkr. UITLK NKVD [MVD] po Archangelskoj obl.). Ve čtyřicátých letech bylo v Cholmogorách také táborové oddělení SOLOMBALSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 211 2 a po něm ARCHANGELSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 211 (oba viz). Zajatci pracovali při těžbě dřeva a na lesních pilách.


  1. Viz například Kulojlag, Archangelský nápravněpracovní tábor nebo Nápravněpracovní tábor a Stavbu Archangelské celulózky a papírenského kombinátu. 

  2. Solombajskoje byla vesnice na okraji Archangelska; dnes průmyslový obvod města.