CHIMLAG

CHIMLAG (zkr. z rus. Chimkinskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Chimkinský [nebo Chimský] nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) a Stroitělstvo Chimkinskogo rajona GULAGa.

Zřízen: 29. 6. 1939 osamostatněním Chimkinského (táborového) rajonu (nebo Chimkského [táborového] rajonu) 1, vytvořeného 5.8. 1938 v rámci NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA A STAVBY JIHOVÝCHODNÍHO PŘÍSTAVIŠTĚ (viz).

Zrušen: 26. 2. 1941 převedením do Kazaně na stavbu závodu č. 27 Lidového komisariátu leteckého průmyslu (rus. Narodnyj komissariat aviacionnoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. NKAP SSSR).

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a od 26.2. 1941 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR).

Nacházel se: v hlavním městě SSSR Moskvě.

Správa sídlila: na severozápadním okraji Moskvy na Leningradské silnici (rus. Leningradskoje šosse) ve vesnici Nikolskoje 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1940 2623; 1. 7. 1940 2719; 1. 1. 1941 4468; 1. 7. 1941 5424.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Lichoborského kanálu 3; stavba budovy Lidového komisariátu vodní (ve významu: říční) dopravy SSSR (rus. Narodnyj komissariat vodnogo transporta SSSR nebo zkr. Narkomvod); stavba experimentální vodní elektrárny na řece Schodně 4; stavba Jižního přístaviště; stavba závodu 82 a výstavba bytové vybavenosti tohoto závodu; stavba závodu na výrobu suché omítky; práce v betonárce; lesní práce; stavba a provoz Běskudnikovské základny moskevské kanceláře Správy technického zásobování staveb a táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. moskovskaja kontora Upravlenija těchničeskogo snabženija strojek i lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. MK Upr. těch. snabženija strojek i lagerej NKVD SSSR) 5.


  1. Viz Berjozovlag pozn. 1. 

  2. Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Byl však nazván nejspíš podle lokace některé (patrně první nebo hlavní) táborové jednotky u vesnice Chimki nebo v okolí řeky Chimky (odtud dvě možné varianty překladu do češtiny) severozápadně nedaleko Moskvy. 

    Na stejném místě bylo v letech 1942─1944 rovněž sídlo správy Chimkiského [nebo Chimského] samostatného táborového střediska (viz).

  3. Lichoborka je pravý přítok Jauzy na severu Moskvy. Kanálem z Chimkiské vodní nádrže přes Golivinské rybníky přivádí do Jauzy vodu z Volhy. 

  4. Levý přítok řeky Moskvy na severozápadě města (dnes moskevská čtvrť Tušino). 

  5. V obci Běskudnikovo na severní hranici Moskvy (dnes součást města).