CHELM

CHELM.

Pouze jménem tohoto starobylého města ve východním Polsku v Chelmském (od roku 1999 Lublinské) vojvodství, nedaleko hranic s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), násilně stanovených po obsazení v září 1939 východních polských území Sovětským svazem, označují polští historici dočasný tábor, v němž během okupace země na přelomu září a října 1939 Lidový komisariát vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR) internoval asi 1000 polských občanů a funkcionářů místní státní správy z okolí Chelmu a Hrubieszówa 1. Později byla část internovaných propuštěna do svých domovů a část především odborníků různých profesí přetransportována do jiných táborů.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.