CHATYNNACH

CHATYNNACH.

Ženský tábor vzdálený osm kilometrů od ústí stejnojmenné říčky do řeky Kolymy v severovýchodní Sibiři na Dálném východě ve východní části Magadanské oblasti v současném Jagodnojském okresu. V polovině třicátých let vznikla na zdejším zlatonosném nalezišti osada se sídlem Severní báňské správy (rus. Severnoje gornorudnoje upravlenije nebo zkr. SGRU) Dalstroje 1 a tábor náležející samostanému táborovému středisku Jagodnoje (rus. Otdělnyj lagernyj punkt Jagodnoje nebo zkr. OPL Jagodnoje) SEVVOSTLAGU (viz); současně v těsném sousedství byl zřízen tábor na VODOPJANOVOVĚ NALEZIŠTI a o několik kilometrů severněji tábor NIŽNIJ CHATYNGNACH a naopak jižním směrem tábor u ložiska ČELJUSKIN (všechny viz). V padesátých letech patřil SEVLAGU (viz). Od konce devadesátých let je lokalita neobydlená. Viz rovněž KOLYMALAG.


  1. Později přesídlila do osady Jagodnoje (viz). 

    O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.