CHASYN

CHASYN.

Další oficiálně používané označení: Chasyn-ugol.

Názvem této řeky a stejnojmenné osady na 77. km Kolymské silnice 1 v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na východě Magadanské oblasti severně od Magadanu nazývají pamětníci tábor u zdejšího uhelného dolu nacházejícího se po proudu nedalekého Vlčího potoka (rus. ručjej Volčij). Vězni pracovali v dole a budovali místní afinérii 2. Tábor patřil do SEVVOSTLAGU (viz). V letech 1941-1948 sídlila v Chasynu správa všeho uhelného průmyslu Dalstroje na Kolymě 3. Několik kilometrů severovýchodním směrem byl tábor PALATKA (viz). Viz rovněž KOLYMALAG.


  1. O Kolymské silnici viz Adygalach pozn. 2. 

  2. Dnešní Kolymská afinérie (rus. Kolymskij afinažnyj zavod). 

  3. Dalstrojugol. 

    O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.