CHARITONOVO

CHARITONOVO.

Pouze takto označují ukrajinští pamětníci tábor nacházející se ve čtyřicátých letech v lokalitě stejnojmenné vesnice v centrálním Rusku v Kirovské oblasti severozápadně od města Kirova v dnešním Luzském okresu. Vězni těžili dřevo. Zřejmě šlo o součást KOTLASKÉHO ROZŘAĎOVACÍHO (TRANZITNÍHO) STŘEDISKA HLAVNÍ SPRÁVY TÁBORŮ ŽELEZNIČNÍHO STAVITELSTVÍ nebo KOTLASKÉHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT či KOTLASLAGU (všechny viz).