CHANLARSKÝ ZVLÁŠTNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR

CHANLARSKÝ ZVLÁŠTNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR (rus. Chanlarskij specialnyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Chanlarskij speclager NKVD SSSR).

Byl zřízen v roce 1942 s dislokací v severozápadní části Ázerbájdžánu (od roku 1991 samostatná Ázerbájdžánská republika; ázerb. Azärbaycan Respublikas) v lokalitě města Chanlar (dnes ázerb. Xanlar). Byl jedním z největších táborů pro příslušníky Rudé armády, kteří se ocitli v obklíčení německými vojsky nebo dokonce byli zajati, ale později uprchli nebo byli osvobozeni, přesto však byli bolševiky považováni za nedůvěryhodné „zbabělce“. K 14. 4. 1943 tvořilo jeho kontingent 6797 bývalých rudoarmejců. Později patrně splynul s CHANLARSKÝM TÁBOREM HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 223 (viz).